دولت در مقابل عهدشکنی آمریکا پاسخ دقیق و محکمی نمی‌دهد

زاکانی با اشاره به چهارمین سالگرد شهادت احمدی‌روشن اظهارداشت: راه شهید مصطفی احمدی‌روشن راهی نیست که پایان پذیرد و خاتمه یابد و این راه بوده، هست و پرنشاط تر از گذشته توسط رهروانش ادامه خواهد یافت، برخی در این مسیر ناملایماتی را انجام دادند که امیدواریم مسئولان متنبه شوند و برگردند و با تعهد بیشتری به راه و مسیر شهدا پایبند باشند.

وی ادامه داد: اکنون این مسیر طی شده است و اکنون خود دولت محترم باید پاسخگو باشد که چرا در مقابل ناملایمات و بی‌تعهدی‌های آمریکا کوتاه می‌آید و در برابر این عهدشکنی آمریکا مواجهه دقیق و محکمی که انتظار است را انجام نمی‌دهد. زاکانی با اشاره به عجله دولت در خارج کردن قلب رآکتور تصریح کرد: من معتقدم اتفاقی که افتاد، اتفاقی بود که بهتر می‌شد آن را مدیریت کرد اما کار در دست دولت بود و امیدوارم که دولت پاسخگوی تبعات و رخدادهای آن باشد. زاکانی با اشاره به چهارمین سالگرد شهادت احمدی‌روشن اظهارداشت: راه شهید مصطفی احمدی‌روشن راهی نیست که پایان پذیرد و خاتمه یابد و این راه بوده، هست و پرنشاط تر از گذشته توسط رهروانش ادامه خواهد یافت، برخی در این مسیر ناملایماتی را انجام دادند که امیدواریم مسئولان متنبه شوند و برگردند و با تعهد بیشتری به راه و مسیر شهدا پایبند باشند.


ردیف عنوان فایل پخش آنلاین دانلود
1 sdgsdgsdfdsgds

ثبت نظرشما

سلامت باشید

چه خبر؟