دومین نشست حسینیه انقلاب اسلامی با عنوان

این نشست با حضور و ارئه نظرآقایان؛ حمید رضا قانعی مسئول دفتر مطالعاتی تمهید،سید اسماعیل مسعودی مسئول موسسه مهر،سید مهدی پوریزدان پرست دبیر اسبق مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز و احمد سعیدی دبیر اسبق جامعه اسلامی دانشگاه شیراز برگزار می شود

این نشست با حضور و ارئه نظرآقایان؛ حمید رضا قانعی مسئول دفتر مطالعاتی تمهید،سید اسماعیل مسعودی مسئول موسسه مهر،سید مهدی پوریزدان پرست دبیر اسبق مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز و احمد سعیدی دبیر اسبق جامعه اسلامی دانشگاه شیراز برگزار می شود. در این جلسه آقای بیژن کیا،نویسنده و فعال فرهنگی شیراز با موضوع" هنراستراتژیک انقلاب و کاربرد جهانی هنر، برای صدور انقلاب"سخنرانی می کند. از برنامه های جانبی این نشست اکران مستند" پایان نخست وزیر"می باشد که چهارشنبه دوم دی ماه ساعت18در کلبه، بلوار نصر، روبروی جهانگردی، مسجد ابالفضل(ع) طبقه دوم حسینیه انقلاب اسلامی برگزار می شود


ثبت نظرشما