عمل کننده به آرمان‌ها «یادگار امام» است نه آنکه با خمینی نسبت فامیلی دارد

نچه مهم است بررسی عملکرد شماست و اینکه چقدر یاد آن امام را در کلام و رفتار و تصمیم گیری های خود زنده می کنید. چقدر به آرمان های امام که مردمان این سرزمین به پای تحققش رنج ها کشیده و خون ها داده اند معتقد و عامل هستید

نامه سرگشاده مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز را به سید حسن خمینی، کاندیدای مجلس خبرگان رهبری، در ادامه می‌خوانید   « همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند براین امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم ، کج گذاشتم ، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی ، خودت را حفظ کن . مسئله ، مسئله مهم است . همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است»(صحیفه امام جلد ۸ ص ۵ )   حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی سلام علیکم برخی ها شما را یادگار امام روح الله می نامند،اینکه این عنوان چرا و از سوی چه کسانی خطاب به شما گفته می شود بماند. آنچه مهم است بررسی عملکرد شماست و اینکه چقدر یاد آن امام را در کلام و رفتار و تصمیم گیری های خود زنده می کنید. چقدر به آرمان های امام که مردمان این سرزمین به پای تحققش رنج ها کشیده و خون ها داده اند معتقد و عامل هستید. پاسخ به این سوال ها برای هر فرد آزاد اندیشی با بررسی مواضع سال های اخیر شما، از نشست و برخاست ها تا سخنرانی و تصمیمات شما واضح و مبرهن است.  جهت یادآوری چند نمونه از رهنمود های امام روح الله را بیان میکنیم.   امام ، مردم و نقش جمهوریت نظام  یکی از اصول و مبانی انقلاب که در کلام امام بارها ذکر شده است توجه به مردم و مستضعفین و محرومین جامعه است، اما جالب است که شما نه تنها به این موضوع توجه نمی کنید بلکه اوقات خود را با افراد معلوم الحالی می گذرانید که جزء افرادی هستند که نه تنها دغدغه ی مردم را ندارند بلکه بارها با عمل و رفتار خود نظام را تا لبه پرتگاه کشانده اند،حال چگونه می شود از شما که مرید چنین افرادی هستید و میزان ارادت شما آنها برای همه مشخص است انتظار داشت تا به فکر قشر محروم و مستضعف جامعه باشید در حالی که فقط دغدغه ی این افراد  قدرت است با این وجود چگونه خود را یادگار امام می نامید؟   شما در طول قضایای فتنه۸۸ هیچگونه اظهار نظر صریح و شفافی نداشتید و سکوت شما بر تایید و همراهی با سران فتنه بود تا آنجا که بعضا در دیدارهای خصوصی با سران فتنه حضور داشتید و تصاویر این جلسات به وفور یافت میشود و میتوان این برداشت را کرد که نظر شخص شما با این افراد هم جهت و همسو بوده است و تا امروز هم هیچگونه مرزبندی صریح و شفافی با فتنه و فتنه گران اعلام نکردید.


ثبت نظرشما