آرشیو کلام بزرگان

دومین نشست حسینیه انقلاب اسلامی با عنوان

این نشست با حضور و ارئه نظرآقایان؛ حمید رضا قانعی مسئول دفتر مطالعاتی تمهید،سید اسماعیل مسعودی مسئول موسسه مهر،سید مهدی پوریزدان پرست دبیر اسبق مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز و احمد سعیدی دبیر اسبق جامعه اسلامی دانشگاه شیراز برگزار می شود

عمل کننده به آرمان‌ها «یادگار امام» است نه آنکه با خمینی نسبت فامیلی دارد

نچه مهم است بررسی عملکرد شماست و اینکه چقدر یاد آن امام را در کلام و رفتار و تصمیم گیری های خود زنده می کنید. چقدر به آرمان های امام که مردمان این سرزمین به پای تحققش رنج ها کشیده و خون ها داده اند معتقد و عامل هستید

طرح «شفافیت داوطلبانه» بستر مبارزه با فساد را فراهم می‌کند/ نامزدهای انتخابات مجلس به این طرح بپیوندند

اولا سیاسیون از این حرکت حمایت کنند، ثانیا اساتید دانشگاهی ضرورت این مباحث را تبیین و فواید آن را بیان کنند؛ ثالثا نامزدهای انتخاباتی به این حرکت بپیوندند و از آنها حمایت کنند و رابعا اصحاب رسانه به ترویج مباحث بپردازند و از تمامی افراد برای حمایت از این حرکت و پیوستن به آن دعوت کند